Działalność

Podstawowymi formami działalności gospodarczej są:

  • obrót handlowy w kraju i za granicą na rachunek własny i zlecenie klienta;
  • usługi maklerskie na e-WGT;
  • organizowanie dostaw żywności w ramach programów unijnych;
  • doradztwo handlowe w zakresie obrotów surowcami rolnymi