Zarząd

Zarząd Spółki tworzą:

  1. Prezes – Romuald Sułkowski
  2. V-ce Prezes – Janusz Bilski