Historia Firmy

Dom Maklerski TRANSARR Sp. z o.o. powstał 30.09.1991 roku w Łodzi. Podstawowym celem działalności Spółki było organizowanie obrotu towarami rolnymi w Polsce. TRANSARR, na zlecenie Agencji Rynku Rolnego, organizował aukcje cukru, zbóż, mięsa i innych surowców rolnych.

Powstanie Warszawskiej Giełdy Towarowej i sieci rynków hurtowych zmieniło zadania i zakres działalności Spółki. Od połowy lat 90. TRANSARR zajmuje się obrotem surowcami rolnymi w kraju i za granicą na rachunek własny i zlecenie klientów. Podstawowe towary handlowe Spółki to: cukier, zboża, mięso, surowce paszowe i inne.

TRANSARR jest członkiem założycielem Warszawskiej Giełdy Towarowej (obecnie e-WGT) i jednym z największych biur maklerskich działających na parkiecie WGT. Na zlecenie klientów uczestniczymy w aukcjach organizowanych przez WGT i świadczymy usługi maklerskie.

W ostatnich latach ważną sferą działalności Spółki jest udział i realizacja przetargów unijnych. Obszarem naszego działania w tym zakresie są wszystkie kraje UE.

Głównym udziałowcem DM TRANSARR jest TFH TRANSFER, założyciel Spółki.